Dosud elektrárna prošla následujícím vývojem.

Verze 1 - spuštěna a v trvalém provozu od 21.12.2020 do 5.9.2021.

schema nenalezeno
První verze byla úplně jednoduchá a sloužila k získání prvních zkušeností. Obsahovala: Celá elektrárna byla řízena Arduinem Mega2560 které současně slouží jako jednoduchá meteostanice a pro dálkové ovládaní některých domácích spotřebičů. Jeho SW se průběžně vyvíjí.
Propojení do Internetu bylo omezené. Praktické využití této elektrárny bylo minimální, limtujcí byl výkon střídače a kapacita akumulátoru.

Verze 2 - spuštěna 21.3.2022 v trvalém provozu od 25.3.2022 do 18.8.2022.

schema nenalezeno

Změny ve verzi 2:

Tato verze již měla praktické využití, v dubnu až červenci dokázala z měsíční spotřeby ušetřit 10-20% energie. Ukázalo se ale že: V optimálních podmínkách dala elektrárna (květen 2022 + červen 2022) neco málo přez 2KWh/den. Protože mimo nabíjení baterie běží i střídač který napájí vybrané spotřebiče, nestačilo to ani na nabití (zcela vybitých) akumulátorů na 100%.

Verze 3 - spuštěna a v trvalém provozu od 18.8.2022.

schema nenalezeno

Změny ve verzi 3:

I když instalovaný výkon je 1.24KWp, vzhledem k rozložení panelů na protilehlých stranách střehy nemůže nikdy této hodnoty dosáhnout. V letních měsících se ale podstatně lépe využilo odpolední slunce. Zatím pozorované maximum je cca 722 W okolo 14:00 (srpen).
Tato konfiurace dá: Od 13.11.2022 se pro statistiku ukládají údaje o provozní době střídače. Údaje se ukládají každých 5 minut.

Po upgrade zbývá dořešit:


srpen 2023 - elektrárna dočasně odsavena